Stichting KICK

voorheen Groeibriljant Oud-Charlois

st. KICK is een initiatiefgroep van bewoners die samen projecten op het gebied van kunst en cultuur in de wijk Oud-Charlois realiseren. In 2005 en 2006 deden ze dat als groeibriljant van de gemeente Rotterdam.

In die periode zijn 12 projecten gerealiseerd, met een waarde van 600.000 euro. Bijvoorbeeld 5 gevel mozaïeken in de buitenruimte rond de Charloisse Kerksingel, Verlichting op de Oude Kerk, een Panoramatafel, kunstenaarsateliers in de Wolphaertstraat, een Japans centrum e.d. Een ander voorbeeld zijn de Wandelroutes in Oud-Charlois. Die zijn uitgezet door de bewoners en hebben ieder een verschillend thema (Historie, Kunst, Kinderen en Groen). Deze routes zijn gratis verkrijgbaar op diverse plaatsen in de wijk. Zie voor meer info www.groeibriljantoudcharlois.nl

Groeibriljant Oud- Charlois is nu Stichting Kick. Stichting Kick staat voor Kunst en Cultuur initiatieven Charloisse Kerksingel. De stichting gaat de komende jaren opnieuw een aantal projecten realiseren, zoals Ontmoetingsbanken, Snelweg Charlois, Living Light en Kunst op Kopgevel Wolphaertstraat.

Verder geeft de stichting wekelijks een elektronische NEWSFLASH uit, met daarin alle weetjes over de Charloisse kunst en cultuurwereld.

Het secretariaat en alle info van Stichting Kick is te vinden bij Jannie Hommes aan de Charloisse Kerksingel 14. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.stichtingkick.nl

ilt u de NEWSFLASH ontvangen of iets vragen, mail dan naar: info@stichtingkick.nl . Charloisse Kerksingel 14, 3082 DA Rotterdam. Telefoon 010-4955594.

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 
Klik !