Project bewonersinitiatief grondherenhof

8 november 2014
Toelichting op aanvraag bewonersinitiatief voor vernieuwing groenstrook  binnenplein tussen Grondherendijk, Wolphaertsbocht, Charloisse Kerksingel en Clemensstraat “De Nieuwe Tuin`.

Voorgeschiedenis
Dit plein kent al enkele jaren een wat roerige geschiedenis. Het plein is openbaar gebied. Een deel van het plein fungeert ook als schoolplein. Aan het plein is het Wijkgebouw Oud Charlois en de Internationale Openbare Basisschool gelegen. Tevens biedt het plein vanaf de Charloisse Kerksingel doorgang naar de winkels aan de Wolphaertsbocht. Aan het plein staan slechts enkele woonhuizen die via hun achterpad of achterdeur toegang hebben tot het plein. Dat maakt dat de sociale controle buiten de schooltijden en TOS minimaal is.
Vanaf het begin waren afsluitbare hekken bij de school en bij de Charloisse Kerksingel. Bij de winkels (MCD) was echter geen hek. Waarmee het afsluiten van het plein dus niet mogelijk was.
In die periode werden soms wekelijks ruiten bij de school en/of wijkgebouw ingegooid en werd er daar ook ingebroken. De groenstrook bij de huizen aan de Grondherendijk werd/wordt gebruikt als openbaar toilet, openbare vuilnisbak en regelmatig als slaapplek. Een aantal bewoners had een korte lijn met 112. Het achterpad naar de huizen aan de Grondherendijk is regelmatig gebruikt om drugs te gebruiken en stiekem te drinken. Bewoners hebben toen op eigen kosten een hekje geplaatst.
Na een actie van bewoners is er een rolluik geplaatst bij de MCD  en werd het plein ’s morgens geopend en ’s avonds gesloten door Stadstoezicht. Helaas is dit door de bezuinigingen gestopt en diende er een nieuwe oplossing gevonden te worden. Het plein is toen op verzoek van bewoners enige maanden afgesloten geweest.
Op verzoek van de MCD (die vond dat het de MCD klanten kostten) is in 2012 de discussie over het openstellen van het plein met bewoners en school weer gestart.
De MCD  was bereid om de hekken te openen en te sluiten zodat de hekken open zouden zijn tijdens de openingstijden van de MCD. Het hek bij de school zou alleen tijdens de openingstijden van de school en of TOS geopend zijn. Met het rolluik bij de MCD is helaas regelmatig iets aan de hand waardoor de hekken dan niet gesloten kunnen worden. Een ongewenst situatie.

Het plein is wat inrichting betreft nogal saai. Er ligt voor het overgrote deel asfalt en stoeptegels. Het groen is tussen hekjes weggewerkt en in het midden is een rozenperk dat niet echt een meerwaarde heeft op het plein.  De kinderen kunnen op het plein dan ook voornamelijk voetballen en rennen/fietsen/steppen. Alleen de groenstrook tegen de huizen aan de Grondherendijk is van enige omvang. En wordt  door de kinderen dagelijks gebruikt als avonturentuin. De planten stellen daar dan ook niet veel meer voor. Het onderhoud aan het groen al helemaal niet. Door een aantal bewoners worden de laurierstruiken zo laag mogelijk gehouden zodat er zicht blijft op het plein.
De school heeft met de Gemeente het initiatief genomen om met een bijdrage uit het Jantje Beton Fonds het schoolplein opnieuw in te richten. De bewoners uit de omliggende huizen zijn gevraagd mee te denken. Daarbij is uitdrukkelijk meegenomen meer te doen met groen op het plein. Het weghalen van een deel van het asfalt is een te dure ingreep en vraagt dan ook de nodige creativiteit om het plein groener te maken.
De bewoners willen de smalle groenstrook bij de huizen voor een deel inrichten als groenten/kruiden/bloemen/planten tuin en deze ook met elkaar onderhouden. Het breedste stuk zou  ingericht kunnen worden als een avonturentuin waar de kinderen zich kunnen uitleven. De bewoners willen met de schoolkinderen meedenken over de inrichting ook omdat die strook tegen de huizen ligt. Ook wil een bewoner zich mee inspannen om voor dit deel aanvullende fondsen te verwerven.
Vanuit de bewoners willen we een beroep doen op het budget voor bewonersinitiatieven voor de herinrichting van een deel van de groenstrook. Het gaat om ongeveer 300 tot 350 m2. In de bijlage kunt u een voorlopige invulling zien van dit gebied. We willen vooral ook de jongere kinderen van de school hierin een plek geven.
Van belang is wel dat de groenstrook geruimd wordt door de gemeente in overleg met de bewoners. Een deel van het groen kan blijven.
Voor de herinrichting hebben we een professional gevraagd die dit soort activiteiten als bewoner op de Heijplaat doet en daarin ook samenwerkt met de Gemeente.
Zoveel mogelijk willen we gebruikt materiaal hergebruiken en als iets van hout gemaakt moet worden hiervoor de Hoekmaat te vragen. Tegels die op het schoolplein vervangen worden kunnen gebruikt worden om het mini-minitheatertje te maken. Om de tuin een beetje af te schermen willen we de hekken die nu rondom het voormalige kinderopvangspeeltuintje staan graag hergebruiken. Met deze hekken en een symbolische toegangspoort maken we een onderscheid tussen het schoolplein, de avonturentuin en het doorgangspad en De Nieuwe Tuin.

 

De Nieuwe Tuin moet een lust voor het oog en een lust voor de neus worden. Er komen 2 vijgenbomen, een insectenhotel, een zaaitafel, kruiden en groentebakken o.a. voor het kweken van verschillende kruiden, boontjes,tomaten, bosaardbeitjes enz enz. En om de vogels op het plein te houden, hangen we vogelhuisjes op en zorgen we ervoor dat ze ook een rustig plekje hebben.
Er komen ook banken en een tafel om elkaar te ontmoeten en om lekker in de schaduw te kunnen zitten en naar spelende kinderen te kunnen kijken.
Op de grens met de avonturentuin willen we een mini-mini-theater waar je met elkaar kunt zitten, een boterham kunt eten tussen de middag maar waar je ook een minivoorstelling kunt bijwonen of een les kunt geven/volgen voor 10 tot 15 mensen/kinderen..Ook willen we kijken of we op termijn duurzame kunst in de tuin kunnen plaatsen. Oud Charlois heeft met kunst in de buitenruimte al een aardige reputatie opgebouwd. Wij zouden voor de kinderen in de wijk “speel”kunst in De Nieuwe Tuin willen plaatsen.
Het plan dat we namens Stichting Kick indienen is niet af. Tijdens het werken aan de tuin  komen er nieuwe ideeën en indien nodig gaan we op zoek naar sponsors of dienen we een aanvullende aanvraag in.
Bemoedigend is dat het aantal bewoners dat zich bij dit idee aansluit en ook wil meewerken met de dag groeit. Wij hanteren als stelregel meewerken is mee-oogsten.
De uitvoering van het werk zal in samenspel met de herinrichting van het plein plaatsvinden.
In de bijlage wordt een indruk gegeven van De Nieuwe Tuin

Klik hier voor de bijlage

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 
Klik !