Project: Laat zien wat je ziet.

 

Overzicht planning - tijdslijn [pdf]

Plan van aanpak

•  Inleiding

Dit plan van aanpak geeft een overzicht van welke activiteiten en deelproducten er gepland staan voor december 2008 binnen de realisatie van deel II van ‘Laat zien wat je ziet' (ideenummer 192430). Opdrachtgever is Rotterdam Idee, projectleider is Jolanda Boekhout en hoofdcontactpersonen zijn Sabine Kuiper en Jolanda Boekhout. Daarnaast staan in dit plan van aanpak de rollen, taken en verantwoordelijkheden van ieder projectlid benoemd.

Het adoptieteam bestaat uit:

•  Jolanda Boekhout, projectleider
•  Sabine Kuiper, ari JOS
•  Eric Mahieu, teamlid
•  Stichting Kick (sponsor wegwerpcamera's)

Achtergrond van het idee

Het idee is om basisscholen te bezoeken en (wegwerp)camera's uit te delen aan de hoogste klassen (groep 7 & 8). De opdracht aan de leerlingen is om met foto's te laten zien hoe zij hun buren of straat zien.
Wat de bedoeling met dit idee is, is om via contact met de kinderen mensen die bij elkaar wonen nader tot elkaar te brengen. Op een speelse manier te laten zien hoe de verschillen zijn. Kinderen hebben vaak een frisse kijk op dingen. Door de kijk van de leerlingen op een buurman of -vrouw een gesprek te laten ontstaan en zo meer begrip en waardering voor elkaar te creëren. Naast dit doel laat je de kinderen ook kennismaken met creativiteit, anders om je heen kijken en fotografie.
Vooraf is een docentenhandleiding beschikbaar met de uitwerking van het idee. Die wordt van te voren besproken met de onderwijzer.
Bedoeling is om de ene week de camera's uit te delen aan de leerlingen met uitleg over het idee, de camera en misschien iets te vertellen over fotografie. Een uur of meer wordt tijd besteed aan de uitleg door de onderwijzer aan de leerlingen. Woensdagmiddag, tijdens het weekend of tijdens de lesuren, gaan de kinderen individueel op pad. De week erna worden alle camera's weer verzameld.
De projectleider laat de foto's ontwikkelen (eerste foto per film is portretfoto van het kind zelf zodat makkelijk te herkennen is van wie de foto's zijn).
Met de onderwijzer wordt een moment gepland om alle foto's met de leerlingen te bespreken. Hierbij kan ingegaan worden op wat er te zien is op de foto, hoe het tot stand gekomen is, waarom voor die persoon gekozen is, etc.

De kinderen mogen allemaal één foto van zichzelf uitkiezen om die in een fototentoonstelling voor ouders en buren / straatbewoners te laten zien. Voor het vergroten van de gekozen foto's zal de coördinator zorgdragen (formaat A3).

Voor de fototentoonstelling worden de vergrotingen op foamboard geplakt. Samen met de leerlingen wordt de tentoonstelling ingericht op school. Een datum voor opening van de tentoonstelling zal in overleg met de onderwijzer gepland worden. De ouders van de leerlingen en buren / straatbewoners zullen door de leerlingen uitgenodigd worden. De coördinator zorgt voor de uitnodigingen. In samenwerking met de school zal geprobeerd worden een feestelijke opening te organiseren. Tijdens de opening van de tentoonstelling zullen de kinderen individueel hun foto toelichten.

Opzet is om dit project eerst als pilot op één school tot uitvoering te brengen. Resultaten en ervaringen uit deze pilot worden meegenomen in de hierop volgende projecten, mits een sponsor voor die volgende projecten gevonden kan worden. Doel is om in de toekomst een ‘kant-en-klaar' pakket aan te kunnen bieden aan scholen dat, eventueel tegen een vergoeding, kan worden afgenomen, zodat het project langdurig kan blijven bestaan.

Deelproducten

•  Ter beschikking stellen wegwerpcamera's
•  Docentenhandleiding maken
•  Lestijd ter beschikking stellen ten behoeve van uitleg idee, bespreken foto's
en kiezen vergroting
•  Ontwikkelen films / laten vergroten foto's
•  Afwerking tentoonstellingsmateriaal
•  Inrichten fototentoonstelling
•  Uitnodigen betrokkenen
•  Organisatie feestelijke opening fototentoonstelling

•  Sponsoring / financiën

Met een aantal leden van het adoptieteam is afgesproken dat:

Stichting Kick het onderdeel 1 van het idee sponsort. Zij levert
wegwerpcamera's (ca. 40 stuks).

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 
Klik !