Project Renovatie schutting, schoorsteen en schuurtje aan het schoolplein

zie ook onderstaande tekst in pdf met illustraties

Voorgeschiedenis
Het plein gelegen tussen de bebouwing Clemensstraat, Charloisse Kerksingel, Grondherendijk en Wolphaertsbocht is openbaar gebied. Een deel van het plein
fungeert mede als schoolplein, maar het speelplein is voor alle kinderen altijd toegankelijk. Aan het plein zijn het Wijkgebouw Oud Charlois en de Openbare Basisschool gelegen. Tevens biedt het plein vanaf de Charloisse Kerksingel doorgang naar de winkels aan de Wolphaertsbocht.

Aan het plein staan slechts enkele woonhuizen die via hun achterpad of achterdeur toegang hebben tot het plein. Bewoners in instellingen rondom het plein werken al
jaren samen om het plein leefbaar, sociaal en vriendelijk te maken en te houden.
Zo is onder andere in 2005 een schildering gerealiseerd op de schutting langs het plein met bijpassende kindertekeningen op canvas op de hoge schoorsteen van de garage. En er zijn hekken gekomen om het plein in de avond af te sluiten.
Het plein was wat inrichting betreft nogal saai. Er ligt voor een overgroot deel asfalt en stoeptegels. Het groen is tussen hekjes weggewerkt. Kinderen kunnen op het plein dan ook voornamelijk voetballen en rennen/fietsen/steppen.

In 2015 heeft de basisschool met de Gemeente het initiatief genomen om met een bijdrage uit het Jantje Beton Fonds het schoolplein opnieuw in te richten. De bewoners uit de omliggende huizen zijn gevraagd mee te denken. Daarbij is uitdrukkelijk meegenomen meer te doen met groen op het plein.
Dit deel van het inrichtingsplan is bijna voltooid. Er zijn allerlei nieuwe speelobjecten gekomen en er is meer groen. Er is een nieuwe groenstrook aangelegd voor de schutting, waarop fruitbomen en kruiden zijn geplant.
Het komend jaar zullen bewoners een resterende strook bij de huizen voor een deel inrichten als groenten/kruiden/bloemen/planten tuin en deze ook met elkaar onderhouden. Het breedste stuk wordt ingericht als een avonturentuin waar de kinderen zich kunnen uitleven. Voor de uitvoering van dit plan is in 2015 een bijdrage van de Gebiedscommissie toegekend.

Een laatste onderdeel dat aangepakt moeten worden is een opknapbeurt van de schutting langs het plein, de schoorsteen met kinderbeschilderingen en het schuurtje. De schutting is 23 meter lang en 3 meter hoog. Op de schutting staat nu een
schildering van de kunstenaar Pim van Halem. Deze is na 10 jaar aan het afbladderen. De afbeelding paste destijds in het concept van een stoomboot. De schoorsteen van Garage Schobben was visueel de schoorsteen van de boot. Het canvas van de schilderingen op de schoorsteen is nu na 10 jaar op veel plekken afgescheurd en moet verwijderd worden. Verder staat er nog een betonnen schuurtje dat er haveloos en verveloos uitziet. Dit kan meteen mee geschilderd worden.
Nieuwe thema’s van het plein zijn: de gezonde school, bewegen, gezond eten, natuurbeleving, avonturen. Een nieuwe afbeelding zou hierbij moeten aansluiten.

Voorstel

Om het plein weer helemaal mooi, schoon en veilig te maken, moeten de schutting, het schuurtje en het oude canvas op de schoorsteen worden aangepakt.
De oude afgebladderde beschildering van de schutting zal worden verwijderd en een nieuwe schildering op de schutting wordt gerealiseerd. Een nieuwe beschildering op de schutting moet passen bij deze thema’s: bewegen, gezonde voeding, de gezonde school, lekker fit enzovoort. De uiteindelijke beschildering wordt in samenspraak met
de school en de pleingroep gekozen.
Het oude canvas van de schoorsteen wordt verwijderd. Gelet op het onderhoud intensieve aspect en de moeilijke bereikbaarheid, zal er geen nieuw canvas worden gespannen. Het oude betonnen schuurtje wordt geschilderd.

Uitvoering

Omwonenden van het plein zijn bij de uitvoering betrokken. Ondergetekenden zijn omwonenden. Al twee jaar werken we samen met de school, de MCD aan het heel en veilig houden van het schoolplein. Door de hekken te sluiten bijvoorbeeld. En door samen met de school te werken aan de verbetering van het plein.
De kinderen van de school worden bij de uitvoering betrokken, bij het maken van een ontwerp en / of bij het schilderen van grote vlakken, bij het opruimen van het plein.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden Charloisse kunstenaars en ondernemers gezocht.

Kosten en baten

Bijgaand een kostenbegroting die uitkomt op € 6.360. Eigen baten zijn € 1.500, te weten een bijdrage van st. KICK, van de school en in nature van bewoners voor coördinatie en uitvoering. We vragen een bijdrage van € 4.860 om het plein weer mooi te maken.
Voor het realiseren van dit idee vragen we een bijdrage van de Gebiedscommissie.
Zodra deze is toegekend zullen we kunstenaars en bewoners uit de wijk benaderen voor de uitvoering van het werk.
We willen de werkzaamheden in de mei vakantie of in de zomervakantie uitvoeren.

Jannie Hommes
Tineke Teunen
St. KICK
Februari 2016

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 
Klik !